Bestuur stichting RACT Nederland

Het bestuur van de Stichting RACT Nederland komt meerdere keren per jaar bijeen om de ontwikkelingen op het gebied van RACT te bespreken. Zij organiseren, in samenwerking met anderen, landelijke platformbijeenkomsten en studiereizen naar Zweden. De stand van zaken van het landelijke onderzoek en de bijbehorende scholing wordt besproken en er wordt gekeken op welke manier de leden van het bestuur hier een bijdrage aan kunnen leveren. Ook implementatievraagstukken staan hoog op de agenda.

Het bestuur van de Stichting RACT Nederland bestaat uit de volgende personen:

Frits Dorleijn - Voorzitter

Frits Dorleijn is ervaringsdeskundige en familie ervaringsdeskundige. Als familie ervaringsdeskundige is hij werkzaam voor Ypsilon. Hij publiceert regelmatig op verschillende media. Sinds 2016 zijn Frits en zijn echtgenote Mieke betrokken bij RACT en samen naar Zweden geweest om de methodiek in de praktijk te zien. Lees hun verslag van deze reis hier. Sinds 2017 is Frits voorzitter van het bestuur van Stichting RACT Nederland.

Frits Bovenberg - Voorzitter

Frits Bovenberg (1965) is sociaalpsychiatrisch verpleegkundige. Hij startte zijn loopbaan in 1983 als B-verpleegkundige in het Delta Ziekenhuis. Vervolgens werkte hij bij: RNO centrum voor geestelijke gezondheidszorg, de inspectie voor de gezondheidszorg, Riagg Zuid-Hollandse Eilanden en GGZ Groep Europoort, nu Bavo Europoort. Frits werkt momenteel als zelfstandig trainer en adviseur bij Resilience+. Daarnaast is hij mede-oprichter van F-ACT Nederland, en actief bestuurslid van Stichting HIC en Stichting RACT Nederland. Hij is co-auteur van het werkboek HIC (Van Mierlo e.a., 2015) en van het Praktijkboek Resourcegroepen (Leeman e.a., 2017).

Eva Leeman - Secretaris

Eva Leeman (1978) is psychiater. Zij is haar loopbaan begonnen bij het Delta Psychiatrisch Centrum, dat later met GGZ Bouman fuseerde tot Antes. In 2014 is zij overgestapt naar Bavo Europoort, onderdeel van de Parnassia Groep, waar zij naast haar werk als psychiater van een F-ACT-team en van de Acute Dienst Rijnmond, werkte als inhoudelijk manager van de zorglijn Ambulante Behandeling en Begeleiding van Bavo Europoort. Sinds december 2016 werkt zij als psychiater en inhoudelijk directeur van de zorglijn Spoedeisende en Klinische Psychiatrie van Bavo Europoort. Eva is lid van het bestuur van de afdeling Ernstige Psychiatrische Aandoeningen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Sinds 2014 is zij betrokken bij het landelijk project resourcegroepen Nederland en sinds 2015 is zij projectleider van dit project en lid van het bestuur van de Stichting RACT Nederland. Zij is co-auteur van het Praktijkboek Resourcegroepen (Leeman e.a., 2017).

Bram Berkvens

Bram Berkvens is ervaringsdeskundige en sinds 2004 werkzaam in de GGZ. Hij is jaren auditor geweest voor HKZ en later voor FACT. Hij begon zijn carrière in het eerste psychose team van GGZ Eindhoven en maakte later de overstap naar het Centrum voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid bij GGzBreburg. Hij heeft jaren gewerkt als Manager Inhoud van hetherstelcentrum ART & FAMEUS, maar heeft begin 2018 een overstap gemaakt en werkt nu als manager bedrijfsvoering bij Zorggroep Impact voor de klinische voorzieningen centrum ART, FACT & ART Woonbegeleiding. Bram is tevens adviseur voor het Actieplatform Herstel voor Iedereen.In 2017 was Bram te zien in een indrukwekkende uitzending van De Wandeling, waarin hij vertelt Indrukwekkende uitzending van de Wandeling over zijn psychoses, maar nog belangrijker over hoe hij grip op zijn leven gekregen heeft. Een hoopvol en krachtig verhaal, zie: https://www.npostart.nl/de-wandeling/28-01-2017/KN_1687631

Bram is vanaf het eerste begin betrokken bij de ontwikkelingen rondom HIC, IHT, ART en RACT en is een van de pioniers op het gebied van deze verschillende zorgmethodieken. Bram is lid van het bestuur van de Stichting HIC, ART, F-ACT Nederland en RACT Nederland.

Niels Mulder

Niels Mulder (1959) is psychiater en sinds 2007 als Hoogleraar Openbare GGZ verbonden aan het Erasmus Medisch Centrum. Niels werkt als psychiater bij Bavo Europoort. Hij is lid van de adviesraad van het Centrum voor Certificering van ACT en F-ACT (CCAF) en bestuurslid van Stichting Kenniscentrum Phrenos. Niels is (co-)auteur van (inter)nationale publicaties op het gebied van zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen en redactielid van diverse boeken, waaronder het Handboek Flexible ACT (Veldhuizen e.a., 2008 & 2015), Werkboek HIC (Van Mierlo e.a., 2015), het Werkboek IHT (Prinsen e.a., 2016) en het Praktijkboek Resourcegroepen (Leeman e.a., 2017).Niels is lid van het bestuur van de Stichting HIC, F-ACT Nederland en RACT Nederland.

Wim van Beek

Wim van Beek is psychiater en werkzaam als bestuurder zorg bij Bavo Europoort. Bavo Europoort is sinds november 2017 gefuseerd met Antes. Wim werkt als psychiater bij Antes op een afdeling voor patienten met een ernstige psychische aandoening die langdurige zorg nodig hebben. Wim is landelijk actief betrokken bij het Actieplatform Herstel voor Iedereen en maakt zich hard voor de implementatie van de RACT-methodiek binnen de GGZ. Sinds 2017 is Wim lid van het bestuur van de Stichting RACT Nederland