Handige websites

In de Resourcegroepen stimuleren we heel erg de samenwerking met ervaringsdeskundigen. Zie hierbij een artikel waarin deze werkwijze nog eens wordt uitgelegd met handige links voor contact met ervaringsdeskundigen:

http://www.ggztotaal.nl/pg-29166-7-101889/pagina/artikel_16-03_de_ervaringsdeskundige_een_waardevolle_toevoeging.html

Proefschrift van Wilma Boevink over herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid in de psychiatrie. In haar proefschrift worden ervaringsdeskundige analyses gedaan over de relatie tussen trauma en psychose, het ontgroeien van een psychiatrische diagnose en de patiënt-identiteit na langdurige opname. Ook belicht ze het concept empowerment en een uitgevoerd herstelprogramma voor mensen met ernstig psychisch lijden:

https://assets.trimbos.nl/docs/e3b3342a-d2f7-4632-a020-48625ab8fa58.pdf

Wellicht interessant om vrijwilligerswerk op te starten (mocht dat een doel zijn in een RG). Deze stichting is gevestigd in de Bilt maar heeft ook contact met organisaties uit andere delen van Nederland:

https://www.mensdebilt.nl/uitgelicht/sterk-door-vrijwilligerswerk

RACT video van de Zweedse grondlegger van de RACT methodiek, Nisse Berglund:

https://youtu.be/e5EqgCE1YtA

Meer:

ART
Centrum voor Certificering van ACT en F-ACT (CCAF)
Erkende interventies Trimbos
FAB
F-ACT Nederland
HIC
IHT
Informatie alcoholgebruik
IPS
MIND
Movisie
Nederlandse zorgautoriteit
Netwerk kwaliteitsontwikkeling ggz
Phrenos
PIMM-methode
Positieve gezondheid
Sociale vraagstukken
Sterk zonder stigma
Tijdschrift voor Psychiatrie
Triadekaart
Trimbos instituut
Vilans
Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Ypsilon
Yucel-methode
Zorgvisie