Voor wie werkt het?

De Zweedse variant van R-ACT is oorspronkelijk ontwikkeld voor mensen met een kwetsbaarheid voor psychosen. Uit Zweedse studies van o.a. Norden (2012) blijkt dat R-ACT voor deze doelgroep effectief is. De hypothese bestaat dat het ook voor andere mensen met een psychische kwetsbaarheid effectief is.

Denk hierbij aan bijvoorbeeld mensen met een chronische depressie etc. In Nederland wordt de doelgroep die langer met psychische problemen wordt geconfronteerd, ook wel aangeduid als ernstige psychische aandoeningen (EPA).

Mensen

Het is nog niet bekend of de Nederlandse variant van de Resourcegroepen-methodiek straks ook daadwerkelijk effectief is voor mensen met een enkelvoudige verslaving, een zogenaamde dubbele diagnose, jongeren, ouderen, mensen met een forensische titel, een licht verstandelijke beperking en/of andere kwetsbaarheden of specifieke kenmerken.

Maar de hypothese is dat de Resourcegroepen bij deze mensen, juist een aanvulling zijn bij de behandeling. Familie, vrienden en naasten zullen niet in alle gevallen direct beschikbaar zijn. Maar het herstellen van een sociaal steun-systeem hoort naar onze mening standaard bij de beste zorg.

Gedegen wetenschappelijk Nederlands onderzoek, zal op korte termijn moeten aantonen of de Nederlandse variant ook werkt bij andere doelgroepen, dan de oorspronkelijke doelgroep. Om onderzoek te kunnen realiseren, is het vereist dat we ervaring opdoen met de methode en ACT- en/of FACT-teams helpen bij de implementatie.