IMG_0589

Landelijk onderzoek krijgt vorm en inhoud

De tweede landelijke expertmeeting van donderdag 19 maart jl. in de havens van Rotterdam was een succes. Niet minder dan zestig personen betrokken bij de twaalf deelnemende instellingen waren in de ochtend aanwezig. En in de middag kwamen plus minus zestig nieuwe geïnteresseerden (ex)cliënten, familieleden en medewerkers meedenken en -doen. Het RACT Project krijgt steeds mee vorm en inhoud. Zie hieronder een foto-impressie en een uitgebreid verslag van de dag.

Rokus

Een gefocuste Rokus Loopik van GGZ+Symposia

 

IMG_0589

Eerste ideeën over onderzoek naar resource groups door Prof. dr. Niels Mulder Erasmus MC, Bavo Europoort

 

IMG_0580

GGZ+ laat de dag optekenen door de Cartoonist van Stichting GGZ+ …..

IMG_0571

Waarom kiezen voor RACT? Door mede initiatiefnemer Frits Bovenberg

IMG_0593

RACT & Eigen krachtconferenties door o.a. Gert Schout, Projectleider EKC, VU-MC

IMG_0583

De kracht zit in de uitwisseling, anders denken, anders doen en leren van elkaar…..

IMG_0581

RACT en Resource Groups op de Caribische eilanden?…. Hiske Becker Psychiater bij het AMC Amsterdam en Marc Bosma van SVP CN

Klik voor verslag van de dag hier. Met dank aan alle deelnemers en het RACT Stuurgroep lid Nico de Louw

 

One comment

 1. Wil langs deze weg graag een aanvulling geven op het overigens uitstekende verslag van
  Nico de Louw, (Lid Cliëntenraad Arkin en Stuurgroep RACT ) over de tweede landelijke RACT bijeenkomst, met betrekking tot mijn presentatie.

  Er is een fout ontstaan rond mijn onderwijsfunctie, ter correctie:
  “Ervaringswerker/docent en inhoudelijk coördinator bij een competentiegerichte opleiding voor ervaringsdeskundigen binnen Saxion Deventer.”

  Mijn bijdrag bestond uit een bespiegeling op RACT en rol Stuurgroep vanuit ervaringsdeskundig perspectief, waarbij uiteen werd gezet hoe o.a. de stuurgroep als hoogste orgaan zich verhoud tot andere onderdelen binnen het RACT en het belang dat de Stuurgroep ook werkelijk gaat ‘sturen’.
  Daarbij nog een vergelijk met cliëntsturing binnen traditionele consumer run projecten gegeven, de gevaren van ‘schijnparticipatie/sturing’
  Met een voorbeeld rond ‘Noaberhulp’ een voorbeeld van hoe boeren elkaar ondersteunen (dit alles vanuit mijn achtergrond opgegroeid op een boerderij) zette ik voorts uiteen hoe het principe van een ‘Recource group’ niet helemaal nieuw is maar vooral bedoelt is om de cliënt werkelijk centraal te zetten.
  De valkuil dat de ‘Resouce group’ kan leiden tot ‘ambulant hospitaliseren’ doordat de cliënt niet meer word uitgedaagd.En niet meer de doelen van de cliënt maar van hulpverlening en naasten centraal komen te staan.
  Voorts waarom hebben we ingewikkelde modellen nodig om de cliënt centraal te stellen, en dragen deze modellen daar aan bij? Hoe komen we van een papieren werkelijkheid naar echte participatie?
  Nico de Louw, (Lid Cliëntenraad Arkin en Stuurgroep RACT ) gaf dit ook treffend aan ondanks alle inspanningen is het nooit werkelijk gelukt om de cliënt echt centraal te stellen. Waarom nu wel?
  Daarbij de rol van betekenisvolle naasten wie zijn dit, en wie bepaalt dit, hoe zorgen we er voor dat de cliënt werkelijk zelf hier leidend blijft bij de opbouw van de ‘Resource Group’.
  Tenslotte nog nadrukkelijk stilgestaan bij herstel, 100% herstel is dat haalbaar?
  Daarbij het eigen herstelverhaal als ‘levend bewijs’ als integraal onderdeel van mijn presentatie aangegeven dat het vooral van belang is voldoende ruimte te ervaren om te mogen vallen en op de staan zonder dat gaande weg een omgeving het sneller opgeeft dan de cliënt.
  Cliënt gaat voorzien van een weinig hoopvol label, EPA (Extreme Psychiatrische Aandoening) waarbij kansen op herstel mogelijk niet meer gezien worden, door directe naasten en hulpverlening.
  Verwachtingen rond herstel van de omgeving kunnen dan een grote rol gaan spelen bij de ruimte nodig om te kunnen herstellen.
  Ook nadrukkelijk benoemd tijdens mijn presentatie de Toolkit, Yucel methode met dank aan Mehmet Yucel voor deze prachtige bijdrage/methode , verder meer uitgebreid in het bovenstaande verslag benoemt.
  http://www.yucelmethode.nl/
  Deze methode als toolkit waarbij meer inzichtelijk kan worden gemaakt welke herstelbelemmerende factoren, maar ook unieke mogelijkheden er zijn die van invloed zijn op herstelproces en betekenisvolle anderen daarop.
  Tenslotte nog een korte reflectie op de Wet Verplichte GGZ en RACT, familie en naasten krijgen straks een grote rol bij de beslissing tot verplichte zorg, hoe verhoud zich dit tot behoud van deze rollen tijdens crisis, hoe voorkom je dat na betrokkenheid vanuit de mogelijkheden die deze wet bied de familie nog steeds als belangrijkste naaste word gezien door de cliënt.
  Doelen zijn eenvoudig en binnen een gestelde tijd uitvoerbaar vanuit deze Wet, hoe komen deze doelen tot stand en van wie zijn deze doelen, sluiten ze aan bij het cliëntperspectief of louter hulpverleningsperspectief.
  Met nogmaals dank aan alle betrokkenen bij RACT een hoopvolle ontwikkeling.
  Peter Pierik
  In reactie op/aanvulling op verslag 2e landelijke RACT bijeenkomst,
  Stuurgroep RACT

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *