Studiereizen

Studiereizen; Learning Expeditions

Sinds 2002 organiseert Rokus Loopik jaarlijks studiereizen naar New York en andere steden in de wereld. De Studiereizen duren 8 dagen. Deelnemers onderkennen het onmiskenbare lerende effect van de reizen en roemen, zelfs na jaren na terugkeer, het inspirerende en kennis-bevorderende karakter. Niet zelden hebben mensen op basis van de reis persoonlijke keuzes gemaakt die direct hebben geleid tot succes en een kentering in hun professionele en persoonlijke leven.

large_5976264120

Inmiddels hebben 1000+ mensen de reis gemaakt, onder wie cliënten, ervaringsdeskundigen, burgemeesters, psychiaters, verpleegkundigen, trajectbegeleiders, ambtenaren, beleidsmakers, zorgverzekeraars, directieleden, voorzitters van raden van bestuur. Met Rokus ging menigeen naar New York, Washington, Vermont, Texas, New Orleans, Los Angeles, Albany, Philadelphia, Boekarest, Kansas, Poughkeepsie, Glasgow, België, Noorwegen, Oslo, Goteborg enzovoorts.

Het concept van de Learning Expeditions komt voort uit onze professionele kijk op de Nieuwe Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang:

  • Hulpverleners en beleidsmakers willen wij een andere kijk op hulpverlening bieden. Géén hulpverlening waarbij de focus ligt op kwantiteit en cijfermatige prestaties, maar hulpverlening die zich richt op talentontwikkeling en het leveren van een positieve bijdrage aan maatschappelijke processen.
  • Peers laten zien hoe andere cliënten, soms vanuit hopeloos lijkende omstandigheden, hun leven weer in eigen hand namen. Herstel is mogelijk.

Learning Expeditions zijn studiereizen. It’s not tourism: het is hard werken. Gedurende vijf werkdagen bezoeken we een keur aan instellingen die werken volgens R-ACT en de herstel-methode. Niet alleen ga je geschoold worden in de theorie en methodiek van R-ACT. Wij dragen er zorg voor dat je R-ACT ook in action kunt zien en ervaren, on the spot and hands on!

Het doel is reframing. We halen deelnemers uit hun natuurlijke omgeving, zodat ze niet kunnen terugvallen op automatismen, routine en een comfort zone. Het biedt deelnemers een onverwachte kans om nieuwe inzichten en inspiratie op te doen, om te netwerken, om mensen te ontmoeten die zij anders nooit ontmoet hadden en op die wijze hun horizon te verbreden. Deelnemers bouwen nieuwe overtuigingen op, op basis waarvan zij, eenmaal terug in Nederland, met nieuwe energie kunnen werken aan hun herstel of aan innoverende projecten binnen hun instelling.

Voorafgaand aan de reis vinden er kennismakingsbijeenkomsten plaats.  Tijdens die bijeenkomsten bereiden we deelnemers middels een presentaties en een dialoog, voor op de reis. Bij alle reizen besteden we niet alleen aandacht aan de instellingen die we gaan bezoeken, maar ook aan de cultuur en aan de wezenlijk andere cultuur binnen collega-instellingen. Deelnemers worden nadrukkelijk geschoold en geadviseerd in het aannemen en aanwenden van een reishouding die het beste en grootste leereffect genereert.

Tijdens de reis vangt elke werkdag aan met een briefing in een daarvoor geschikte ruimte in het hotel. De briefing gaat over de verwachtingen die mensen hebben van de werkbezoeken die zij die dag gaan afleggen. Aan het einde van de dag komen deelnemers weer bij elkaar in het hotel voor een afsluitende briefing. We bespreken wat zij geleerd hebben van de werkbezoeken, op basis van de workshops, presentaties en rondleidingen op de bezochte locaties.

Deelnemers worden uitdrukkelijk uitgenodigd ervaringen en nieuwe kennis internationaal te delen, en in discussie te gaan over wat zij gezien en gehoord hebben. Op de laatste avond wordt de reis in zijn geheel geëvalueerd. We staan uitgebreid stil bij de individuele en gezamenlijke doelen die deelnemers zichzelf, voorafgaand en tijdens de reis, hebben gesteld.

Na terugkomst in Nederland, vinden er terugkomdagen plaats. Dit om alle kennis en inspiratie een follow-up te geven. Op die dagen reflecteren de deelnemers op de doelen die ze voorafgaand aan de reis geformuleerd hebben, alsmede doelen die zij na terugkomst hebben geformuleerd en hoe zij hiermee zijn omgegaan sinds de reis.

Momenteel zijn de contacten met de ontwikkelaars Malm, Norden en Norlander, de founding fathers van RACT in Zweden gelegd. Rokus Loopik, organiseert namens Stichting R-ACT Nederland studiereizen naar Zweden. Met enige trots vermelden wij hierbij dat deze studiereizen over meer gaan dan alleen R-ACT en resource groepen. Peer Support maakt een belangrijk onderdeel uit van het reisprogramma. Tijdens de reizen wordt tevens aandacht besteed aan teambuilding en persoonlijk leiderschap. Frits Bovenberg is de nieuwe onderwijsschool toegedaan.

  • We leren onze deelnemers (peers, professionals and policy makers) om initiatief te tonen en opvallende kunstenaars te worden, om de status quo ter discussie te stellen en transparantie in het vaandel te schrijven. Onze deelnemers begrijpen dat middelmatigheid niet het antwoord is op sociale problemen.

Het zij nog eens gezegd: het zijn alles behalve plezierreizen. Mensen met een psychische kwetsbaarheid hebben recht op de beste zorg die voorhanden. Daarvoor reizen wij desnoods naar het einde van de wereld. Wij hopen dat jij die tocht met ons gaat maken.

Naamloos3

Als je interesse hebt voor de komende learning-Expeditions, stuur een bericht naar Rokus Loopik, via dit contactformulier. Hij neemt snel contact met je op!