• logo RG NL

Stand van zaken

Er is in het afgelopen jaar veel gebeurd op het gebied van R-ACT in Nederland. Projectleiders van verschillende ggz-instellingen in Nederland hebben meegewerkt aan een vertaling van het Zweedse model naar een Nederlandse modelbeschrijving voor Resourcegroepen (RG). De modelbeschrijving is af en de komende periode zullen delen hiervan worden gepubliceerd op deze website. Inmiddels is er ook een Redactieraad geformeerd die met elkaar druk aan het schrijven is aan een boek over Resourcegroepen. In dit boek zal het RG-model uitgebreid worden beschreven, waarbij er met name veel aandacht is voor de praktijk. Hoe start ik een Resourcegroep op? Waar loop je tegenaan in de praktijk? Komt mijn patiënt hier ook wel voor in aanmerking? Wat zijn de voorwaarden voor implementatie van de Resourcegroepen-methodiek binnen mijn instelling? Op al deze vragen en meer zal in het boek worden ingegaan. Het voornemen is om het boek in 2017 af te hebben en te kunnen presenteren op het landelijke F-ACT congres, wat op 15 juni 2017 zal plaatsvinden in de Maassilo in Rotterdam (voor meer informatie:  www.resilienceplus.nl).

De redactieraad bestaat uit de volgende personen:

  • Eva Leeman (psychiater Bavo Europoort)logo RG NL
  • Mieke Dorleijn (familie-ervaringsdeskundige Parnassia)
  • Tim Kreuger (ervaringsdeskundige GGZ InGeest)
  • Laura van Goor (psychiater Antes)
  • Michiel Bähler (psycholoog GGZ NHN)
  • Frits Bovenberg (Resilience)
  • Hans Kroon (onderzoeker Trimbos)
  • Niels Mulder (hoogleraar OGGZ, psychiater Bavo Europoort). 

Begin 2017 zal gestart worden met een landelijk onderzoek van Trimbos naar de werking van Resourcegroepen in de praktijk. Op dit moment doen er 8 grote ggz-instellingen mee aan het onderzoek: Bavo Europoort, Antes, Altrecht, GGZ InGeest, GGZ NHN, Lentis, GGZ Breburg en GGZ Centraal. Geïnteresseerde instellingen kunnen zich nog aanmelden! Dit kan via deze site, via deze link. In de komende maanden zal gestart worden met de trainingen van de medewerkers van de F-ACT teams die meedoen aan het onderzoek. Zij zullen uitgebreid getraind worden in de methodiek. 

Via deze website zullen deelnemers aan het onderzoek u op de hoogte houden van de vorderingen. Met elkaar en in de triade schrijven we aan een nieuwe methodiek. Door ervaringen te delen en uit te wisselen zal de methodiek steeds beter worden en steeds beter toepasbaar voor de Nederlandse praktijk. Herstellen en behandelen doe je tenslotte niet alleen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *