Onderzoek

De Zweedse variant van R-ACT is door o.a. Tommy Norden en Torsten Norlander (2012) wetenschappelijk onderzocht, zie bronnen. Met name cliënten met een kwetsbaarheid voor psychosen hebben baat bij de methodiek. De hypothese bestaat, dat ook andere doelgroepen met een kwetsbaarheid voor andere langdurende psychische problemen profijt kunnen hebben van de methodiek.

Naamloos8

Meer internationaal en ook Nederlands onderzoek is en blijft noodzakelijk. De Nederlandse variant van R-ACT en de resourcegroepen zijn een interessant onderzoeksgebied. Het model is in  Zweden een geaccepteerde evidence based practice, maar relatief nieuw in Nederland. En er is nog geen onderzoek gedaan naar de uitkomsten van R-ACT in Nederland.

Het is nu van belang om het model aan te passen aan de Nederlandse situatie en ervaring op te doen met het model. En een serie ACT- en/of FACT-teams verspreid over Nederland goed uit te rusten met kennis, de juiste vaardigheden en praktijkervaring.

Dit is ook een van de redenen waarop wij het opzetten van resourcegroepen en de implementatie van de Nederlandse variant van R-ACT willen stimuleren en ondersteunen. In  januari 2017 start het landelijk onderzoek onder leiding van Hans kroon en Niels Mulder en gaan we goed onderzoeken componenten van de resourcegroepen werkzaam zijn. Op deze website meer informatie over het onderzoek en het protocol. Zie: Protocol

Naamloos10

Een randomised controlled trial (RCT), kwalitatief onderzoek, kwantitatief onderzoek en onderzoek naar de kosten-efficiency etc. kunnen  bijdragen aan de doorontwikkeling van het model. Vanzelfsprekend zijn wij nieuwsgierig naar wat werkt.

Waar hebben cliënten, familie, naasten en professionals het meeste baat bij? Is het model ook effectief, bij andere doelgroepen? Kunnen ook sociale wijkteams van resourcegroepen profiteren? Kunnen we werkelijk kosten besparen of efficiënter werken? Wat kan technologie bijdragen? Met de uitkomsten van deze Nederlandse studies kunnen we internationaal Nederland op de kaart zetten, het model bijstellen en doorontwikkelen. Een mooie uitdaging.

Heb je onderzoek-aspiraties? Een gedegen onderzoek-design in gedachten? Een idee? Wil je meedoen? Altijd al willen promoveren? Laat het ons weten, dan verbinden we je met de onderzoekers binnen de R-ACT-community en gaan we in goed overleg met cliënten, familieleden en professionals, onderzoeken wat werkt. Zoek via deze link contact met het R-ACT-Projectteam.

 

Het eerste landelijke resourcegroepen onderzoek wordt op dit moment voorbereid en ondersteunt door de volgende personen:

Dr. Giel Verhaegh, programmamanager en onderzoeker, GGzE

Dr. Rene Keet, psychiater en directeur, GGZ NHN

Dr. Greet Wilrijcx, klinsch psycholoog, psychotherapeut, GGZ Breburg

Prof. dr. Jaap van Weeghel, directeur Phrenos en hoogleraar, Tranzo

Prof. dr. Philippe Delespaul, hoogleraar, School for Mental Health, Neurosciences & Maastricht University

Prof. dr. Jim van Os, hoogleraar Psychiatrische Epidemiologie, Maastricht University Medical Centre 

Prof. Niels Mulder, hoogleraar OGGZ, Erasmus Universiteit en Bavo-Europoort

Dr. Hans Kroon, programmahoofd Reïntegratie, Trimbos Instituut

Drs. Bert-Jan Roosenschoon, senior onderzoeker, Parnassia Academie

Dr. Stynke Castelein, medisch socioloog en senior onderzoeker, Lentis