images25

R-ACT onderzoekteam is gestart

R-ACT en de resource groups zijn een interessant onderzoeksgebied. Het model is in o.a. Nieuw Zeeland en Zweden een geaccepteerde evidence based practice, maar relatief nieuw in Nederland. En er is nog geen onderzoek gedaan naar de uitkomsten van RACT in Nederland.

Het is nu van belang om ervaring op te doen met het model. En een serie ACT- en/of FACT-teams en mogelijk zelfs sociale wijkteams, verspreid over Nederland goed uit te rusten met kennis, de juiste vaardigheden en praktijkervaring. Inmiddels is daar een start mee gemaakt. Als er voldoende teams zijn, op dit moment zijn er al twaalf teams vanuit de tweede lijn in ontwikkeling, gaat het RACT Research Team onderzoek verrichten en nagaan welke componenten van RACT werkzaam zijn.

Onderzoek naar de werkzame bestanddelen van R-ACT blijft nodig. Om die reden is op initiatief van het R-ACT-Project op woensdag 7 januari jl. het RACT Research Team voor de eerste keer bijeen gekomen in Rotterdam. Een selectie van bekende onderzoekers uit de wereld van de langdurende zorg heeft deze week nagedacht over de positie van resource groups en RACT binnen het Nederlandse zorgstelsel.

De eerste voorzichtige uitkomst van deze bijeenkomst is dat resource groups, niet alleen strikt voorbehouden zijn aan tweedelijns zorg maar ook bijvoorbeeld al op de eerste lijn behulpzaam kunnen zijn. Denk aan de combinatie met sociale wijkteams.

Besloten is dat het R-ACT Research Team (RRT) samen met een groep ervaringsdeskundigen en familie-ervaringsdeskundigen op korte termijn verder gaat brainstormen over onderzoek.

Belangrijke vragen zijn: Waar hebben cliënten, familie, naasten en professionals het meeste baat bij? Is het model ook effectief, bij andere doelgroepen? Kunnen ook sociale wijkteams van resource groups profiteren? Kunnen we werkelijk kosten besparen of efficiënter werken? Wat kan technologie bijdragen? Met de uitkomsten van deze Nederlandse studies kunnen we internationaal Nederland op de kaart zetten, het model bijstellen en door ontwikkelen. Een mooie uitdaging.

Meer weten over het R-ACT Research Team en wil je weten welke onderzoekers betrokken zijn klik op deze link.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *