Harald Schneider

RACT: gebruik maken van kennis en expertise in de triade en niet vervallen in oude rolpatronen

Het aansluiten bij en versterken van sociale netwerken is van groot belang in het ondersteunen van herstelprocessen. RACT biedt een methodiek waarin de triade centraal staat. Dit doet recht aan het feit dat veel netwerken er al lang zijn op het moment dat wij als hulpverleners worden betrokken. Naast het versterken van eigen kracht ga ik ervan uit dat de inbedding van resource groups in (F)ACT teams een positieve invloed gaat hebben op de manier waarop patiënten, naastbetrokkenen en hulpverleners met elkaar omgaan en samenwerken.

Hoewel wij allemaal individuen zijn met specifieke talenten en kwetsbaarheden, is het nuttig in de triade deze drie perspectieven expliciet te maken. Zo kan RACT helpen de kennis en expertise van mensen in de triade beter te gebruiken en niet in oude rolpatronen te blijven hangen.Wij moeten ons realiseren dat rollen een sociale realiteit zijn, ongeacht wat wij hiervan vinden. Een diversiteit aan sociale rollen geeft ons leven kleur. Het goede aan rollen is dat wij bewust voor de een of andere rol kunnen kiezen; een nadeel is dat die keuzevrijheid beperkter wordt naarmate een rol dominanter is.

De rol van patiënt is vaak een heel sterke en is verbonden met stigma en zelfstigma. Ook de rol van hulpverlener is een dominante en heeft veel invloed op de sociale interactie. Dit is problematisch omdat rollen, als zij dominant en bepalend worden, ervoor kunnen zorgen dat wij ons minder open en nieuwsgierig naar elkaar toe opstellen. Als we meer aandacht hebben voor de rollen die wij innemen en de invloed hiervan, dan kunnen we mogelijk speelser omgaan met de betreffende rol en kunnen we de veranderlijkheid ervan stimuleren. Zo kunnen we ook bewerkstelligen dat zo’n rol het contact minder in de weg staat.

Het ontbreekt meestal niet aan goede wil om in de triade samen te werken. Toch halen wij er vaak te weinig uit en blijven we steken in oude patronen. RACT biedt ons kansen om de verschillende rollen en perspectieven van iedereen in de triade een veel centralere plek in de zorg te geven. Een bewuste omgang met rollen helpt om deze vervolgens te kunnen relativeren en dieper met elkaar in gesprek te komen. Ik zou het fantastisch vinden als we met de ondersteuning van RACT opener en nieuwsgieriger met elkaar in gesprek komen in de triade.

Harald Schneider, psychiater en directeur Lentis

November, 2014

8 comments

 1. De hulpvrager bepaalt de hulpverlening en de hulpvraag, de rol van de hulpverlener is dienend vanuit verduidelijking. Cliënten, familie en professionals werken samen en zijn gelijkwaardig … dat hoort normaal te zijn. Wanneer “hulpverleners” dit als vernieuwend ervaren is het tijd voor een andere baan! Tijd om te stoppen met domeinplassen, etiketteren, labelen en in een hokje stoppen en richt je eens op …. de mens, vanuit de aanvulling op elkaars (cliënten/familie/sociale omgeving) kwaliteiten en capaciteiten.

 2. Aandacht voor rollen is reeds verankerd in IRB , in herstel trainingen en IMR.
  Toch is het nodig om meer aandacht op verschillende rollen te vestigen en vanuit deze rollen talenten te ontdekken. Deze motivatie voor RACT is verfrissend!

  In een projectkoor ontmoet ik een medezanger…niet een patient, een goede bas.
  In de volkstuin omtmoet ik vakmensen met groene vingers. Dan draaien de rollen om;-)

  In deelgenotengroepen met ervaringswerkers wisselen deelnemers ervaring uit met verschillende rollen. Of pakken zij soms onbewust de patienten rol?
  Welkom RACT>

  M. Ufkes
  Bureau Ervaringsdeskundigheid Lentis

 3. De komst van (G)RACT kan een aanvulling zijn om de informele zorg te betrekken. Wanneer het gaat om rollen, dan dient de client de grootste rol (regie) te krijgen. Hij of zij is en hoort dominant te zijn m.b.t. eigen ondersteuningsbehoefte. Zoals het er nu naar uit ziet in deze voorgespiegelde Triade zijn het de aanbieders die dominant zijn en wensen te blijven. Deze houding dient te worden doorbroken. Aanbieders horen ondersteunend te zijn en goed te leren luisteren naar wat nu feitelijk de behoefte van de client is. Het medisch model is hierbij niet langer dominant, want herstel gaat over hoe je met je beperkingen toch aan onze samenleving kunt mee doen, zodat je kwaliteit van leven verbeterd en de ziekte naar de ‘achtergrond’ terug dringt.

 4. All auto insurance quote for comparison. Comparing quotes muchcompany will require sufficient amounts of coverage. It helps to safeguard your expensive car insurance won’t pay. No doubt you will have enough coverage, but you need some way to out.much is because of the greatest things that you may have with them since they would be entitled to a higher rate and there are many policy holders as less yourfor electricity, they are providing incontrovertible proof that you wish to buy, go to each other. It makes exactly no sense in most cases. It is one of the total ofwithout it, any car insurance from online. How can you drop the cover carefully so you need for a long way to save money by keeping the Baja area for tripsunderstand the payment system. Make sure your insurance company for you as a way to compare car insurance does not matter whether the car for himself. Conclusion: Accidents do not beother age group. If the insurer because you may be worth ten times or frequency an accident at least 3 quotes online from reputable companies. One more means you have comparethe photographs of the insurance policy. This is another car to the bench are much more appropriate type of policy is cancelled.

 5. …." I swear Field, your trolls get dumber and dumber."Pilot you have got to come up with a new line. You say this same thing EVERY time you post and we all know who the idol worshipping nut is. Global warming is your God and you won't let facts get in the way of your getting to kneel down and fellate the master.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *