EvelineDuimelaarRACT

RACT, daar worden we op de HIC blij van!

RACT, daar worden we op de HIC blij van!

Afgelopen jaren hebben we op de acute opname afdelingen een transformatie ondergaan. High & Intensive Care (HIC) is het nieuwe model waar we nu mee werken. Een van de belangrijkste peilers van de HIC is werken in de triade. Met alle partijen samen de zorg afstemmen, zodat de opname zo kort mogelijk is.

Familie en naasten hebben een belangrijke plaats in de behandeling ingenomen en worden altijd betrokken bij de behandeling. Uiteraard staat de cliënt zelf centraal en proberen we met elkaar op zoek te gaan naar de herstelondersteunende factoren. Waar liggen de krachten en hoe kunnen we die inzetten. Daarnaast is het ambulante proces leidend op de HIC.

Cliënten en familie zijn op de HIC maar heel kort ‘te gast’, het is dus belangrijk om in te spelen op het dagelijks leven van de cliënt en zijn omgeving. Het ambulante team en de familie heeft hier meer zicht op dan wij in de korte tijd op de HIC kunnen hebben. Wij proberen dus bij dit proces aan te sluiten.

Het mooie aan RACT is dat er door het werken met de Resource Groups veel meer ingespeeld wordt op de omgeving van de cliënt. Logisch want alles om je heen maakt wie je bent en hoe je in het leven staat. Het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik denk dat het voor alle partijen veel voordeel oplevert, want je maakt dan veel meer gebruik van elkaars krachten. Verwachtingen naar elkaar worden duidelijker, waardoor de onderlinge communicatie zeker zal verbeteren. Ook het werken met korte termijn doelen zal veel meer houvast hebben voor alle partijen omdat het veel duidelijker wordt waar je met z’n allen naar toe werkt.

Dit gaat zeker ook helpen om onvrijwillige zorg te voorkomen. In de nieuwe wet “Wet Verplichte GGz”, krijgen de familie en naasten een belangrijke rol. Bijvoorbeeld door het maken van een plan van aanpak ter voorkoming van een zorgmachtiging (art 5:7). Er dient steeds onderzocht te worden welke rol de familie en/of naasten kunnen hebben in de zorg. Door gezamenlijk met de Resource Group zo’n plan van aanpak op te stellen kan mogelijk voorkomen worden dat iemand gedwongen moet worden opgenomen op de HIC.

Doordat de zorg in de Resource Groups veel beter wordt afgestemd met elkaar, wordt het voor ons als HIC ook makkelijker om aan te sluiten. Het zal voor ons makkelijker worden om alle partijen rond te tafel te krijgen, omdat er dan al een duidelijk samenwerkingsverband bestaat. We hoeven alleen tijdelijk in te voegen. Daarnaast wordt het door de moderne techniek veel makkelijker om elkaar te spreken, ook als iemand niet fysiek naar de locatie kan komen. Beeldbellen etc. maakt dat het contact leggen veel laagdrempeliger en makkelijker wordt. Dit kunnen we als HIC toch alleen maar omarmen?!

Eveline Duimelaar, HIC verpleegkundige, GGz Breburg & HIC auditor

November 2014

5 comments

  1. Mitsen en maren:
    – Is de familie/sociale omgeving er toe in staat?
    – Is er sowieso familie/sociale omgeving?
    – Zijn de hulpverleners er toe in staat? (“Ziek”/”vakantie”/ongemotiveerd/antipathie voor patient, enz.)

    Zomaar wat mitsen en maren. Of het nou ACT, FACT of RACT is en hoeveel studiereizen, seminars, feesten en partijen worden georganiseerd om elkaar te bewonderen en te feliciteren. De vraag is wie gaat het doen? Gedeelde verantwoordelijkheid is een van de euvels in de ggz. Het http://nl.wikipedia.org/wiki/Omstandereffect ligt op de loer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *