kaft

Praktijkboek resourcegroepen

Het is bijna zover! Op het FACT congres (15 juni as in Rotterdam) wordt het Praktijkboek resourcegroepen gepresenteerd. Alle deelnemers van het congres krijgen (bij inlevering van hun badge) gratis het boek.

Auteurs: Eva Leeman, Michiel Bähler, Frits Bovenberg, Mieke Dorleijn, Laura van Goor, Tim Kreuger, Hans Kroon, Niels Mulder.

In het Praktijkboek resourcegroepen wordt het resourcegroepenmodel beschreven. De methodiek wordt uitgelegd, zodat deze in de dagelijkse praktijk van het behandelen, begeleiden en ondersteunen van mensen met een ernstige psychische aandoening toegepast kan worden. Het betreft hier een methodiek die nieuw is in Nederland en die nog volop in ontwikkeling is. Dit boek is dan ook een eerste aanzet tot het vastleggen van de methodiek. Aan de hand van ervaringen die nu en in de komende jaren worden opgedaan in de praktijk, zal de methodiek steeds verder worden ontwikkeld, aangescherpt en verbeterd. Ook een reeds gestart groot landelijk onderzoek in verschillende ggz-instellingen zal bijdragen aan de doorontwikkeling van de methodiek en het verzamelen van verdere evidentie voor het resourcegroepenmodel.

Aan dit boek hebben ervaringsdeskundigen, familie-ervaringsdeskundigen, professionals uit de ggz en vele anderen hun bijdrage geleverd. De laatste twee jaar is er in vele ggz-instellingen een start gemaakt met het werken volgens de resourcegroepenmethodiek in de dagelijkse praktijk van het behandelen van cliënten met een ernstige psychische aandoening. De ervaringen die hierbij zijn opgedaan, zijn onmisbaar geweest om te komen tot dit boek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *