Peter Pierik, Ervaringsdeskundige Mediant

Peter Pierik; ‘Waarom RACT mijn hart heeft gestolen….’

Waarom RACT mijn hart heeft gestolen….zal mij eerst kort introduceren.

Mijn achtergrond uit een bijna 25-jarige betrokkenheid bij allerlei vormen van participeren vanuit het kennisdomein ervaringsdeskundigheid. Participatie op instelling, regionaal en landelijk niveau vanuit diverse rollen. Voornamelijk in de vorm van een bestuurlijke bijdrage, daarnaast participatie bij onderzoeken en mede-ontwikkeling van cliëntgestuurde projecten.

Vervolgens kreeg ik de mogelijkheid om binnen Saxion Hogeschool Deventer het onderwijs voor ervaringsdeskundigen inhoudelijk vorm te geven als Inhoudelijk coördinator van de LEON. Daarnaast ben ik betrokken geweest binnen diverse landelijke projecten en commissies, zoals het Beroepscompetentie-profiel (BCP) van het Trimbos-instituut, en verschillende activiteiten rond dwang en drangreductie op instelling en landelijk niveau.

Sinds 6 jaar ben ik voor 32 uur werkzaam binnen de crisiszorg en sinds kort ook werkzaam vanuit het FACT binnen Mediant een zorginstelling in het oosten van het land.

RACT staat voor mij vooral voor participatie, en zoals we weten is er voor echte participatie ruimte nodig vanuit deze ruimte leid participatie bij alle betrokkenen tot hernieuwde kennis over eigen mogelijkheden en daarmee tot echte empowerment. Mogelijkheden binnen een netwerk, want participatie vraagt om betekenisvolle anderen, en laat het RACT daar nu juist in voorzien doormiddel van de resource group (betekenisvolle anderen) RACT zal m.i. de cliënt in het sociale domein staande kunnen houden door de ‘stepped care’ die besloten zit in dit model.(opschaling, zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig)

Eindelijk zou ik zeggen……………….

Peter Pierik,  Ervaringsdeskundige Mediant

November, 2014

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *