266

Oproep aan ACT en F-ACT-teams voor deelname aan landelijk onderzoek

Resource groups lijken een belangrijke verrijking van de bestaande ACT en F-ACT-Teams. Zij beogen vorm en inhoud te geven aan een betere samenwerking tussen cliënt, familie, naasten, maatschappij en professionele zorg.

Een goed werkende resource group is de constante factor voor de cliënt in diens gang door de zorg binnen een regionale zorgketen. De verwachting is dat resource groups bijdragen aan empowerment, maatschappelijke integratie en kwaliteit van leven en dat ze helpen om de zorg betaalbaar te houden.

Maar lukt het ook echt de resource groups op een eenduidige manier van de grond te krijgen? En leveren ze de gewenste effecten? Naar varianten van de resource groups is in het buitenland al onderzoek gedaan, al dan niet binnen F-ACT-achtige teams, en met bemoedigende resultaten. In Nederland worden nu eerste ervaringen opgedaan.

Een aantal leden van het RACT research team (zie http://www.ract.nl/ract-research-team/ ) met onder meer Niels Mulder, Jaap van Weeghel en Hans Kroon heeft het initiatief genomen om in Nederland een landelijk onderzoek te starten naar de werking van resource groups. Geïnteresseerde ACT en F-ACT-teams kunnen zich daarvoor nu aanmelden.

Het onderzoek heeft vier onderdelen:

  • Een modelbeschrijving van de Nederlandse resource groups
  • Training van de bij het onderzoek aangesloten teams
  • Gerandomiseerd effectonderzoek waarin per team een beperkt aantal cliënten die gaan werken met een resource group worden vergeleken met cliënten die de gebruikelijke ACT of F-ACT-zorg krijgen
  • Procesevaluatie waarin de ervaringen met deze nieuwe werkwijze worden onderzocht.

Wie kunnen meedoen?

ACT en F-ACT teams die aan de slag willen met de resource groups

Wanneer gaat het starten?

Het onderzoek gaat in januari 2017 starten en duurt vier jaar.

Wat levert het op?

Deelname aan een groot landelijk initiatief met een zorgvuldige implementatie, waarin onderlinge ervaringen en opbrengsten gedeeld worden tussen de aangesloten deelnemende instellingen

Aanmelden of meer informatie?

Zie het contactformulier op www.ract.nl of meld je rechtstreeks aan bij Dr. Hans Kroon , de projectleider van het onderzoek, emailadres: hkroon@trimbos.nl

One comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *