Landelijke scholing Resourcegroepen gaat van start

Inleiding

De scholing van medewerkers die betrokken worden bij het landelijk onderzoek naar de werking van Resourcegroepen binnen de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg gaat in januari 2017 starten. Tijdens en na de platformbijeenkomst op dinsdag 22 maart 2016 in Poortugaal (Antes) hebben een aantal mensen samen nagedacht, ideeën uitgewisseld en de eerste bouwstenen gelegd voor een landelijke scholing voor het onderzoek. Na veel afstemmen en nadenken is een nieuw en compact scholingsprogramma ontwikkeld.

 

Voor wie is de scholing bedoeld?

De scholing is ontwikkeld voor medewerkers van de vijftien instellingen die momenteel zijn aangesloten bij Stichting R-ACT i.o. en met name de deelnemers welke gaan participeren binnen het landelijk Resourcegroepen onderzoek, onder leiding van Hans Kroon (Trimbos-Instituut) en Niels Mulder (Bavo Europoort, Parnassia Groep). Per organisatie kunnen gemiddeld vier personen deelnemen aan de scholing. In totaal betreft het maximaal 4 x 15 = 60 personen.

 kaart-nederland

         Waarom een landelijke scholing?

Sommige deelnemers zijn al bekend met Resourcegroepen en hebben de nodige ervaring opgedaan. Waarom starten we dan alsnog met een landelijke scholing voor het onderzoek? Het doel van het onderzoek is om een vergelijk te maken tussen cliënten die deel uit maken van een Resourcegroep en cliënten die nog niet structureel deel uit maken van een Resourcegroep. Om het verschil de komende jaren, tijdens de looptijd van het onderzoek, goed te kunnen meten is het van belang dat de medewerkers die helpen bij het opbouwen van een Resourcegroep, op dezelfde eenduidige manier werken, en op dezelfde manier zijn geschoold. Dit draagt bij aan zekere mate van modeltrouw.

 

Hoe gaan we het aanpakken?

We starten op 15 december met een bijeenkomst met alle landelijke projectleiders/stakeholders om een gedragen gezamenlijk beleid af te stemmen. Deze bijeenkomst vindt plaats op het Trimbos-Instituut. ducttape

De ervaring is, dat veel medewerkers van de huidige ACT- en F-ACT-teams beschikken over de nodige inhoudelijke kennis. De rode draad van de gehele training (basis- en vervolgtraining) is: “regie leren loslaten en overlaten aan de cliënt, zijn naastbetrokkenen en familie”. Hoe betrek je hen er bij en laat je meekijken in je behandeling en/of begeleiding? Met andere woorden: “leren op je handen zitten, met ducttape op je mond”.

Het blijkt dat dit in de praktijk moeilijk is en dat veel en vooral samen intensief oefenen bijdraagt aan een betere uitkomst. We zullen dan ook veel werken met rollenspelen en eigen casuïstiek om hier meer en meer geoefend in te worden en ook je als hulpverlener comfortabel te blijven voelen. Thema’s als persoonlijk effectief leiding geven in het gesprek en werken met socio- en genogrammen zullen een belangrijke rol hierin spelen.

 

Vooropleiding

Er worden geen harde eisen gesteld aan de vooropleiding. Vanzelfsprekend zijn de deelnemers niet geheel blanco, zelf actief met het opzetten van Resourcegroepen en hebben zij een basisopleiding als professional in de zorg en/of als (familie)ervaringsdeskundige. Kennis over en ervaring met o.a. psycho-educatie, oefenen met sociale vaardigheden, opstellen van een crisisplan, verlaging van expressed emotions (EE), motiverende gesprekstechnieken, de triadekaart, oplossingsgerichte therapie, presentiebenadering etc. is uiteraard een pré.

 

Hoe is de scholing opgebouwd?

De basisscholing bestaat uit twee werkdagen en vier vervolgmiddagen. We hebben gekozen voor twee op zich zelf staande trainingsdagen, om ten eerste al met het geleerde aan de slag te kunnen en ook om de manco’s en de opgedane ervaringen mee te kunnen nemen in de 2de trainingsdag. De deelnemers hebben dan al een begin kunnen maken met de opzet van een Resourcegroep en we willen deze ervaringen invlechten in de 2de trainingsdag.

Tijdens de eerste dag van de tweedaagse gaan de deelnemers zich verdiepen in de geschiedenis en de werkwijze van het Zweedse RACT-model en de nieuwe Nederlandse variant van Resourcegroepen. Ook lopen we fasegewijs door de Nederlandse modelbeschrijving.

Door een informatie pakket (in later stadium zou dit goed via e-learning verspreid kunnen worden) met een vragenlijst op voorhand te verspreiden willen we onderstaande kennis al aanbieden zodat we de trainingsdagen goed kunnen benutten om zoveel mogelijk te oefenen met het RG-model en het goed in te bedden en borgen bij de deelnemers.

Uitleg en vragen die (onder andere) aan bod komen in deze informatie zijn :

 • Waar komt R-ACT vandaan?News
 • Wie zijn de pioniers?
 • Hoe is het Zweedse model ontstaan?
 • Hoe ziet het Zweedse model eruit? Hoe ziet de Nederlandse modelbeschrijving eruit?
 • Waar wijkt het Nederlandse model af van het Zweedse model?
 • Waarom is gekozen voor deze variant?
 • Wat is een Resourcegroep?
 • Hoe motiveer je cliënten om een eigen Resourcegroep op te zetten?
 • Hoe help je cliënten snel en efficiënt bij het opzetten van een Resourcegroep?
 • Hoe hou ik een Resourcegroep in stand?
 • Wat zijn de valkuilen en dilemma’s en hoe ga ik hier mee om?

Tijdens de tweede dag gaan we in blokken de diverse fases van de Resourcegroepen methodiek nog een keer goed doorlopen, mede ook aan de hand van de van te voren opgehaalde feedback.

 

Vervolg

Na de twee eerste dagen komt er nog een vervolg, in de vorm van vervolgmiddagen. Deze middagen staan in het teken van uitwisseling en intervisie. Het uitwisselen van kennis en praktijkervaringen tussen de diverse medewerkers van de verschillende instellingen is een belangrijk onderdeel. We werken met zelf ingebrachte casuïstiek uit de dagelijkse eigen praktijk en gaan vooral veel oefenen met nieuwe kennis en vaardigheden tijdens rollenspelen en van elkaar leren.

De vervolgmiddagen zijn noodzakelijk om datgene wat geleerd is tijdens de tweedaagse, ook op langere termijn te borgen. Dit is noodzakelijk voor het onderzoek. Deze middagen kunnen gebruikt worden om lastige en/of complexe casuïstiek te bespreken.

 

Wie verzorgen de training?

De trainingen worden verzorgd door ervaren docenten, trainers en/of onderzoekers. Tijdens de voorbereidingen en op de trainingsdagen zijn bij voorkeur enkele (ex-) cliënten, ervaringsdeskundigen en familie-ervaringsdeskundigen actief betrokken.

unnamed-12Gereedschapskist

In de praktijk, en tijdens de diverse gesprekken met de voorbereidingsgroep, is gebleken dat er behoefte is aan praktische hulpmiddelen. De komende maanden gaan we de modelbeschrijving 2.0 door ontwikkelen naar een (werk)boek en gaan we nog een keer op studiereis naar Zweden om de Nederlandse gereedschapskist te vergelijken met het in Zweden ontwikkelde materiaal. De Zweedse manual voor het opzetten van Resourcegroepen wordt, zodra deze beschikbaar is, vertaald naar het Nederlands en is ook beschikbaar en/of in te zien voor de deelnemers aan de landelijke training en het onderzoek.

 

Investering per medewerker

Qua tijd schatten wij in dat de optimale scholing minstens zes dagdelen beslaat over een periode van een jaar. Daarnaast vragen wij nog extra tijd voor het lezen van handleidingen, het bestuderen van de websites en het bestuderen van andere onderdelen van de gereedschapskist.

 

Meedoen?

Wil je ook kennismaken met de landelijke scholing? Of een scholingsaanbod op maat in je eigen regio? Neem dan contact met ons op via het contactformulier van deze site.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *