Kwaliteitsbewaking

Hoe creëer je een audit-systeem in een snel veranderende wereld? Teams moeten met minder middelen, tegen een reëel tarief, meer kwaliteit leveren, bij voorkeur aan huis, of in de buurt of wijk. Samen met cliënten, familieleden en naasten in een wereld die in de nabije toekomst gedomineerd wordt door technologie. Een mooie uitdaging!

unnamed-5

 

 

 

 

 

 

R-ACT wil experimenteren met een nieuw en aansprekend audit-systeem. Dit systeem is beter afgestemd op deze nieuwe uitdagingen. Voorwaarde is dat cliënten, familie en professionals nauw betrokken worden bij de audits en ook deelnemen aan de audits.

De audits mogen levend zijn. En noemen we Livin’ Audits. Dus geen lijstjes afwerken. Geen statisch rapport schrijven. Maar samen voortdurend met het team kijken op locatie. Welke verbeteringen zijn al behaald. En welke punten zijn nog voor verbetering vatbaar.

De motivatie van het team, om te werken aan specifieke verbeterdoelen is daarbij van cruciaal belang. Zonder motivatie, geen verandering.

Tijdens de audit worden de uitkomsten samen bestudeerd. Wat heeft het werken met resource groepen opgeleverd? Werkt de nieuwe technologie? Welke veranderingen zijn er gerealiseerd? Heeft dit specifieke team een ‘Best practice’ ontwikkeld, die de moeite waard is voor de andere teams?

unnamed-11

Door deze vragen te stellen, in een open dialoog, worden audits aantrekkelijk. Gebruiken we de eigen kracht van het team. En leren de teams voortdurend kritisch te kijken naar het eigen functioneren, het ontwikkelproces en de uitkomsten van de zorg.

Ook kijken we mee naar de bedrijfsmatige kant. Lukt het om de doelen en productieafspraken te halen? Waar liggen knelpunten? Hoe kunnen we dit oplossen? Wat heb jullie daarvoor nodig?

Technologie gaat hierbij een belangrijke rol spelen. De teams gaan elkaar monitoren en de voortgang van ieder team volgen. Ook kunnen de teams elkaar online adviseren en raadplegen.

Op die manier creëren we een levend kwaliteitssysteem, waar je energie van krijgt. Goed afgestemd op snelle veranderingen binnen de zorg.